You are here:

فکر مدبرانه

فرستادن به ایمیل چاپ

Tags: جامعه | نظرات

توی اطلاعات هفتگی اخیر مطلبی راجع به راندمان کاردر ایران دیدم که برای خودم جالب بود. کلیت ماجرا از این قرار بود که مدیر یکی از شرکتهای بزرگ دولتی عوض می شود و رئیس جدید، با قرار گرفتن در پست جدید با تقاضای فراوان کارگران و مدیران میانی برای برقرار کردن اضافه کار مواجه می شود.

مدیر جدید پس از بررسی های مختلف به این نتیجه می رسد که این اضافه کاریها جز ضرر چیزی برای شرکت ندارد به این دلیل که اصلاً با شرایط فعلی کاری برای اضافه کاری وجود ندارد و ثانیاً هزینه های آب و برق و تلفن و اینترنت و غیره که در زمان اضافه کاری باید پرداخت شود، خود بار مالی مضاعف ایجاد می کند.

اما باز با فشار کارگران و اعلام نیاز مالی، این مدیر یک تصمیم جالب می گیرد. آن هم اینکه اعلام می کند به همه ماهیانه 60 ساعت اضافه کار پرداخت خواهد شد اما به شرطی که در شرکت نباشند! . حتی ساعت کاری عادی که تا 4 بعد از ظهر بود را به ساعت 3 تغییر می دهد.

اول، همه به این تصمیم با دید اینکه این مدیر تازه کار است و کارنابلد نگاه می کردند اما بعد از چندین ماه که حساب هزینه و درآمد شرکت تعیین شد، مشخص شد از ابتدای این تصمیم و علیرغم عدم حضور کارگران در ساعاتی مازاد بر کاراصلی ، نه تنها درآمد کاسته نشده ، بلکه به نسبت کاهش یافتن هزینه ها ، افزایش نیز داشته است.

دو نکته از این خاطره قابل مشاهده است : اول شجاعت مدیر و یک کار حساب شده و دوم راندمان پائین کار در شرکتهای دولتی .

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy
آخرین بروزرسانی ( يكشنبه ، 9 اسفند 1388 ، 16:51 )