You are here:

یک نکته

فرستادن به ایمیل چاپ

Tags: قرآن | مذهب | نظرات

 

فرض کنید از شخصی بشنوید که در مدرسه ما چند دانش آموز بسیار کوشا و تیزهوش وجود دارد . خیلی ها متوسط درس می خوانند و خیلی ها هم بی خیال هستند.

از این توصیف چه آماری در ذهنتان مجسم می شود؟ غیر این است که به ذهنتان می آید که حدود نصف بچه ها متوسطند و نصف دیگر هم بی خیال . یکی دو درصد هم جزء دانش آموزان ممتازند.

 

در سوره واقعه ، خدا دقیقاً به همین صورت سابقین، دست راستی ها و دست چپی ها را بیان کرده است. در دو دوره زمانی . در دوره زمانی اول (پیشینیان - یا در بعضی تفاسیر زمان پیامبر اکرم)که مورد بحث ما نیست خدا آمار همه گروه ها را به صورت مساوی و با یک اصطلاح (کلمه ثُلِّه) بیان کرده است اما در بازه زمانی دوم که از آن به نام آخرین نام برده است و به نظر زمان حاضر که من و شما درآن زندگی می کنیم نیز جزء این بازه زمانی است، گفته است اندکی جزء سابقین هستند، خیلی ها دست راستی و خیلی ها دست چپی .

سابقین : ثله من الاولین - قلیل من الاخرین

اصحاب یمین : ثله من الاولین - ثله من الآخرین

اصحاب شمال : ثله من الاولین - ثله من الآخرین

 

به این ترتیب و با توضیحی که اول دادم اگر فرض کنیم حدود 8 میلیارد نفر روی زمین زندگی می کنند ، حدود 4 میلیارد نفر جزء دست راستی ها و 4 میلیارد نفر جزء دست چپی ها و چند میلیون هم جزء مقربین خواهند بود (تقریبی)

در صورتی که جمعیت مسلمانان دنیا به 2 میلیارد هم نمی رسد. چه نتیجه ای می گیرید؟ من که به این نتیجه رسیدم حساب کتاب های خدا برای ورود به بهشت با حساب و کتاب های ما خیلی فرق می کند طوری که خیلی از غیر مسلمانان هم حائز شرایط ورود به بهشت قرار می گیرند.

این نکته ای بود که چند روز پیش به آن رسیده بودم و چون خود خدا دعوت به تفکر در آیات قرآن کرده است ، آنرا به اشتراک گذاشتم.

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy