You are here:

معرفی سایت DZone

فرستادن به ایمیل چاپ

Tags: تجربیات | تخصصی | معرفی | وب

مدتها دنبال سایتی بودم بتوانم اخبار روز دنیای برنامه نویسی را در آن مرور کنم . چند روز پیش با سایت DZone آشنا شدم که دقیقاً لینک های جدید دنیای برنامه نویسی در آن نمایش داده می شود. لیستی که ممکن است دقیقه به دقیقه عوض شود .

مکانیزم این سایت مشابه سایت بالاترین است یعنی کاربرانی که مطلب جدیدی در اینترنت مرتبط با برنامه نویسی پیدا می کنند، به این سایت ارسال کرده ، در قسمت لینکهای تازه سایت قرار می گیرد و سایر کاربران می توانند به آن رای دهند.

اگر یک برنامه نویس هستید ، سرزدن روزانه به این سایت را حتماً توصیه می کنم.

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy