You are here:

خدایا دوچرخه من را هم بدزد ....

فرستادن به ایمیل چاپ

Tags: خدا | خواندنیها | نظرات

دیروز در حال خواندن سرگذشت محمد علی کلی قهرمان بوکس دهه 60 و هفتاد دنیا در مجله سرنخ همشهری این هفته بودم. نکته جالب در سرگذشت ایشون ، چگونگی ورود کلی به ورزش بوکس بود . ماجرا این بود که توی نوجوانی دوچرخه اش را دزد می برد و از آنجا که نمی تواند جلوی دزد را بگیرد و از خود دفاع کند به اداره پلیس می رود. افسر کشیک مربوطه ، پیدا شدن دوچرخه و دزد را دور از انتظار می داند اما به محمد علی پیشنهاد می دهد که در نزد خودش بوکس یاد بگیرد که حداقل بتواند از خود دفاع کند. تمرین بوکس با آن افسر پلیس همان و قهرمان جهان شدن همان.

خدایا! تو این شب قدر دعا می کنم اون دوچرخه هایی که از ما باید دزدیده بشه (قبول نشدن ها، شکست ها، مصیبت ها ....) تا پیشرفت کنیم را خودت زحمتش را بکش ......

نظرات (1)Add Comment
0
عنوان نداره سید
نویسنده 7ah!d, اوت 31, 2010
سلام مهندس.
دست نوشته های جالبی دارید.
به من هم سر بزنید.

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy
آخرین بروزرسانی ( يكشنبه ، 7 شهریور 1389 ، 17:50 )