You are here:

کوتاهترین داستان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

Tags: داستان

حتما تا حالا داستانهای کوتاه زیادی خوندید، اما تاحالا فکر کردید که

کوتاه ترین داستان کوتاه دنیا چیه و نوشته ی کی ؟

کوتاه ترین داستان کوتاه جهان توسط ارنست همینگوی نوشته شده :

For Sale: Baby Shoes, Never Worn.

برای فروش: کفش بچه، هرگز پوشیده نشده.

 

 

 

گفته میشود ارنست همینگوی این داستان ۶ کلمه ای را برای شرکت در یک

مسابقه ی داستان کوتاه نوشته است و برنده ی مسابقه نیز شده است. همچنین

گفته میشود که وی این داستان کوتاه را در یک شرط بندی با یکی از دوستانش

که ادعا کرده بود که با ۶ کلمه نمیتوان داستان نوشت، نوشته است.

 

کوتاه ترین داستان ترسناک دنیا نیز داستان زیر میباشد که نویسنده ی مشخصی ندارد !

The last man on earth is sitting alone in his room and all of a sudden

a Knock on the door.

آخرین انسان زمین تنها در اتاقش نشسته بود که ناگهان در زدند.

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy