You are here:

به من ربطی ندارد ...

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

Tags: جامعه

موشی درخانه تله موش دید ، به مرغ وگوسفند و گاو خبرداد همه گفتند:

تله موش مشکل توست به ما ربطی ندارد ...

ماری درتله افتاد و زن خانه راگزید ،

ازمرغ برایش سوپ درست کردند ،

گوسفند را برای عیادت کنندگان سربریدند ،

...گاو را برای مراسم ترحیم کشتند و

تمام این مدت موش درسوراخ دیوار مینگریست و میگریست .....

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy
آخرین بروزرسانی ( دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 17:16 )