You are here:

اهمیت کمربند ایمنی

فرستادن به ایمیل چاپ

Tags: جامعه | خواندنیها | سلامت

وقتي اتومبيلي با سرعت هشتاد کيلومتر در ساعت به مانعي برخورد مي‌کند:

در 2 صدم ثانيه: سپر در هم مي‌شکند. اتومبيل فشاري برابر سي برابر وزن خود را تحمل مي‌کند.

در 4 صدم ثانيه: راننده و سرنشينان هر کدام با فشاري درحدود 2 تن به جلو پرتاب مي‌شوند.

در 5 صدم ثانيه: بدن راننده با همان نيروي 2 تني با فرمان اتومبيل برخورد مي‌کند.

در 7 صدم ثانيه: سرنشين جلوئي به داشبورد مي خورد

در 9 صدم ثانيه: سر سرنشينان به شيشه اتومبيل برخورد مي‌کند

در يک دهم ثانيه: سرنشينان عقب نيز به سرنشينان جلو مي‌پيوندند!

يادتان باشد که هنوز 90 درصد ثانيه اول باقي مانده....

 

کمربند ايمني را ببنديد چه در جلو نشسته‌ايد و چه در عقب ماشين،

چه در مسافت‌هاي کوتاه درون شهري، و چه در مسافرت‌هاي بلند جاده‌اي.

 

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy