You are here:

چهار راه خرجکرد پول

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

Tags: اقتصاد

سخنی از میلتن فریدمن اقتصاددان آمریکایی :

چهار راه برای خرج پول وجود دارد:

·         می توانیم پول خودمان را برای خودمان خرج کنیم . در این حالت پول را با وسواس خرج می کنیم تا  هزینه حداقل و منفعت حداکثر شود.

· میتوانیم پول خودمان را برای دیگری خرج کنیم. مثلا یک هدیه تولد بخریم . در این صورت خیلی به محتوای هدیه کاری نداریم , اما به قیمتش توجه داریم.

· می توانیم پول دیگران را خرج خودمان کنیم. در این صورت من خودم را یک نهار خوب مهمان    می کنم!

· و در نهایت می توانیم پول دیگری را برای دیگری خرج کنیم. اگر چنین شود نه دل نگران پولی هستیم که خرج می شود و نه نگران چیزی که کسب می شود.

این حالت آخر دولت است.

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy
آخرین بروزرسانی ( دوشنبه ، 12 ارديبهشت 1390 ، 12:14 )