You are here:

منزلت مومن

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

Tags: خواندنیها | مذهب

یونس ابن یعقوب از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که:‏

‏[در خصوص مومنان] هر بدنی که چهل روز آسیبی به آن وارد نشود، ملعون است

و دور از رحمت خداوند.‏

گفتم: واقعاً ملعون است!؟

فرمود: بله.‏

گفتم: واقعاً!؟

باز فرمود: بله.‏

 

پس چون امام(ع) سنگینی مطلب برای من را مشاهده کرد، فرمود:‏

ای یونس! از جمله ی بلا و آسیب به بدن، همین خراش پوست و ضربه خوردن و لغزیدن و یک سختی و خطا کردن و پاره شدن بند کفش و چشم درد و مانند اینها است [نه لزوماً مصیبت های بزرگ].‏

مومن نزد خداوند با فضیلت تر و گرامی تر از آن است که بگذارد چهل روز بر او بگذرد و گناهانِ او را پاک ننماید؛ ولو به یک غم پنهان در دل، که او نفهمد این غم از کجا حاصل شده است. ‏

به خدا قسم، وقتی یکی از شما سکه های درهم را در کف دست وزن می کند و متوجه نقصان آن شده و غصه دار می شود، سپس دوباره وزن می کند و متوجه می شود که وزنش درست بوده، همین غصه ی کوتاه و گذرا، موجب آمرزش برخی از گناهان اوست.‏

 

الوسائل : ۱۱ / ۵۱۸ ج ۷ والبحار : ۷۶ / ۳۵۴ ج ۲۱ عن كنز الكراجكي : ص ۶۳

بإسناده عن يونس بن يعقوب

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy