You are here:

رنج شیطان

فرستادن به ایمیل چاپ

Tags: خواندنیها | مذهب

شیطان به حضرت یحیی گفت : می خواهم تو را نصیحت کنم

حضرت یحیی فرمود : من میل ندارم ولی می خواهم بدانم طبقات مردم نزد شما چگونه اند

شیطان گفت :‌مردم از نظر ما به سه دسته تقسیم می شوند

۱) عده ای مانند شما معصومند ، ار آنها مایوسیم و می دانیم که نیرنگ ما در آنها اثر نمی کند

 

۲) دسته ای هم بر عکس در پیش ما شبیه توپی هستند که به هر طرف می خواهیم می گردانیم

 

۳) دسته ای هم هستند که از دست انها رنج می بریم ؛ زیرا فریب می خورند ؛ ولی سپس از کرده خود پشیمان می شوند و استغفار می کنند و تمام زحمات ما را به هدر می دهند دفعه دیگر که نزدیکه که موفق شویم ،؛ اما آنها دوباره به یاد خدا می افتند و از چنگال ما فرار می کنند

ما از چنین افرادی پیوسته رنج می بریم

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy