You are here:

مراکز آپا گامی در جهت ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه

فرستادن به ایمیل چاپ

Tags: تجربیات | تخصصی | معرفی | نظرات

چندی پیش با مرکز تخصصی آپا(آگاهی، پشتیبانی، امداد) در دانشگاه بیرجند آشنا شدم . مرکزی که به منظور آگاهی رسانی درباره مباحث امنیت شبکه و اطلاعات و نقاط ضعف و قوت نرم افزارها تشکیل شده است که علاوه بر تحقیقات علمی در این زمینه ، به خدمات رسانی به سایر ادارات دولتی و بخش خصوصی نیز می پردازد. مشابه این مرکز در اکثر دانشگاه های اصلی کشور ایجاد شده است.

در آیین نامه این مراکز آمده است که نرم افزارهایی که ادارات دولتی تهیه می کنند باید گواهی امنیت لازم را از این مرکز دریافت کنند و نیز اگر نفوذی به شبکه خود احساس کردند یا برای اطلاعات و سرورهایشان مشکل امنیتی پیش آمد، می توانند از خدمات تخصصی این مرکز استفاده کنند.

خود این امر که ادارات و بخش خصوصی احساس کند می تواند نیازهای تخصصی خود را از دانشگاه دریافت کند ، امر مبارکیست که امیدوارم در تمامی جنبه ها این ارتباط بین صنعت و دانشگاه شکل گیرد و دانشگاه به نقش اصلی خود در کشور که هدایت و مشاوره به صنعت است ، بپردازد.

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy