You are here:

بازگشت جاوا به صدر زبانهای محبوب برنامه نویسی

فرستادن به ایمیل چاپ

Tags: تجربیات | تخصصی

سایت تیوب هر ماه زبانهای رایج برنامه نویسی را به تفکیک همراه با درصد استفاده و میزان رشد یا نزول بیان می کند. حدود ده ماه گذشته صدر نشین این لیست زبان سی بود که با اختلاف ناچیزی در ماه فوریه 2013 این جایگاه به زبان جاوا رسید .

محبوبیت جاوا امروزه علاوه بر مستقل از بستر بودن آن و امکان اجرای آن بر روی سیستم عامل ها و وسایل مختلف ، رواج سیستم عامل اندروید است که زبان برنامه نویسی آن جاواست .

نیز زبان Object-C به مدد رشد برنامه های آیفون و اپل ، جزء برترین زبانهای امروز دنیاست.

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy