You are here:

معرفی نرم افزار Software Ideas Modeler - رسم نمودارهای UML

فرستادن به ایمیل چاپ

Tags: UML | تجربیات | تخصصی | معرفی

برای رسم نمودار واحدهای عملیاتی (Use Case) به دنبال یک نرم افزار رایگان و سبک بودم که به سایت Software Idea Modeler برخوردم و نرم افزاری که برای این منظور ارائه می داد . حجم کم نرم افزار (2.5 مگابایت) برایم جالب بود و آنرا دانلود کرده و نصب نمودم . فکر نمی کردم نرم افزار به دردبخوری باشد که بر خلاف نظر اولیه ، نرم افزار کامل و خوش دستیست برای رسم نمودار های مختلف مهندسی نرم افزار مانند نمودارهای UML,ER و مانند آن.

استفاده از این نرم افزار را برای رسم نمودارهای مهندسی نرم افزار به علاقه مندان توصیه می کنم.

 

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy