You are here:

عزت نفس - سخنی از گوته

فرستادن به ایمیل چاپ

گوته می گوید:

«اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند»

، «اگر سالم نیستی، هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند»،

«اگر زیبا نیستی برخورد درست با زشتی هم وجود دارد»،

«اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند»،

«اگر تحصیلات عالی نداری با کمی سواد هم می توان زندگی کرد»،

«اگر قدرت سیاسی و مقام نداری، مشاغل مهم متعلق به معدودی انسان‌هاست»،

«اما، اگر «عزت نفس نداری»، هیچ نداری

نظرات (1)Add Comment
0
...
نویسنده لیلا, مارس 31, 2015
مطالب خوب و مفیدی نوشته اید ، لطفا وقتی سخنی از گوته می گذارید منبع آن را هم ذکر بفرمایید ، سپاس بسیار

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy