You are here:
جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو اسکرام

1 آیتم را پیدا کرد.

1. دو کتاب لازم و مفید برای مهندسین نرم افزار
(Matching tags: اسکرام,‌مهندسی نرم افزار)
... کردم، از خواندن آن لذت بردم و تقریبا همانی بود که مدتها بود برای درس مهندسی نرم افزار یک، دنبال آن بودم . برای مهندسی نرم افزار دو هم معمولاٌ اسکرام و مباحث پیشرفته مدیریت پروژه را بیان می کنم که متوجه ...