کارآفرینی

یادی از یک کارآفرین  موسس کفش ملی

یادی از یک کارآفرین موسس کفش ملی

شنبه 01 تیر 1392 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

یادی از یک کارآفرین موسس کفش ملی

ادامه مطلب
علم بهتر است یا نفت

علم بهتر است یا نفت

شنبه 02 دی 1391 توسط مجتبی بنائی / فرهنگ و جامعه

علم بهتر است یا نفت مقاله اي بسیار خواندنی از نيويورك تایمز

ادامه مطلب
نان دادن

نان دادن

جمعه 03 دی 1389 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

نان دادن

ادامه مطلب
داستان یک کارآفرین

داستان یک کارآفرین

یکشنبه 27 تیر 1389 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

داستان یک کارآفرین

ادامه مطلب
و اینترنتی که فراگیر می شود

و اینترنتی که فراگیر می شود

جمعه 09 بهمن 1388 توسط مجتبی بنائی / روزنوشت

و اینترنتی که فراگیر می شود

ادامه مطلب
چاه های آب در زمان معاصر

چاه های آب در زمان معاصر

دوشنبه 14 دی 1388 توسط مجتبی بنائی / روزنوشت

چاه های آب در زمان معاصر

ادامه مطلب