معرفی کتاب

پیاز، شیمبورسکا و حال خوب شعرهایش

پیاز، شیمبورسکا و حال خوب شعرهایش

شنبه 14 مهر 1397 توسط مجتبی بنائی / روزنوشت

یادی از شیمبورسکا، شاعر فقید لهستانی و حس خوب و صمیمی شعرهایش

ادامه مطلب
کتابِ خوب بخوانیم

کتابِ خوب بخوانیم

دوشنبه 22 مرداد 1397 توسط مجتبی بنائی / روزنوشت

مجموعه کتابهای معرفی شده توسط آنهایی که دوستشان دارم

ادامه مطلب