پایتون

ضرورت استفاده از معماری سرویس گرا در سیستم های نوین اطلاعاتی

ضرورت استفاده از معماری سرویس گرا در سیستم های نوین اطلاعاتی

دوشنبه 28 بهمن 1392 توسط مجتبی بنائی / تخصصی

ضرورت استفاده از معماری سرویس گرا در سیستم های نوین اطلاعاتی

ادامه مطلب
ترنادو  فریمورکی مناسب برای توسعه وب

ترنادو فریمورکی مناسب برای توسعه وب

جمعه 29 آذر 1392 توسط مجتبی بنائی / تخصصی

ترنادو فریمورکی مناسب برای توسعه وب

ادامه مطلب
جانگو و پایتون

جانگو و پایتون

جمعه 28 تیر 1392 توسط مجتبی بنائی / تخصصی

جانگو و پایتون

ادامه مطلب
پایتون زبانی مناسب برای محاسبات ریاضی و پردازش داده

پایتون زبانی مناسب برای محاسبات ریاضی و پردازش داده

جمعه 20 اردیبهشت 1392 توسط مجتبی بنائی / تخصصی

پایتون زبانی مناسب برای محاسبات ریاضی و پردازش داده

ادامه مطلب