سخنان‌بزرگان

خدمت به مادر

خدمت به مادر

یکشنبه 27 اسفند 1391 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

خدمت به مادر

ادامه مطلب
بخوانیم و بفهمیم  سخنان بزرگان

بخوانیم و بفهمیم سخنان بزرگان

شنبه 09 اردیبهشت 1391 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

بخوانیم و بفهمیم سخنان بزرگان

ادامه مطلب
جملاتی خواندنی از زنده یاد حسین پناهی

جملاتی خواندنی از زنده یاد حسین پناهی

شنبه 09 اردیبهشت 1391 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

جملاتی خواندنی از زنده یاد حسین پناهی

ادامه مطلب
اگر عمر دوباره داشتم

اگر عمر دوباره داشتم

شنبه 16 مهر 1390 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

اگر عمر دوباره داشتم

ادامه مطلب
مسابقه دویی به نام زندگی

مسابقه دویی به نام زندگی

شنبه 16 مهر 1390 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

مسابقه دویی به نام زندگی

ادامه مطلب
سالهای بی خدا

سالهای بی خدا

جمعه 04 شهریور 1390 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

سالهای بی خدا

ادامه مطلب
اگر دروغ رنگ داشت

اگر دروغ رنگ داشت

شنبه 17 اردیبهشت 1390 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

اگر دروغ رنگ داشت

ادامه مطلب
نصیحت گاندی

نصیحت گاندی

یکشنبه 29 اسفند 1389 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

نصیحت گاندی

ادامه مطلب
توصیه های یک پدر به معلم  آبراهام لبنکلن

توصیه های یک پدر به معلم آبراهام لبنکلن

پنجشنبه 12 اسفند 1389 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

توصیه های یک پدر به معلم آبراهام لبنکلن

ادامه مطلب
اصول زرتشت

اصول زرتشت

دوشنبه 09 اسفند 1389 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

اصول زرتشت

ادامه مطلب
راز موفقیت استیو جابز

راز موفقیت استیو جابز

چهارشنبه 19 آبان 1389 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

راز موفقیت استیو جابز

ادامه مطلب
دعوت سفارت آمريکا از استاد علی اکبر دهخدا

دعوت سفارت آمريکا از استاد علی اکبر دهخدا

چهارشنبه 14 مهر 1389 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

دعوت سفارت آمريکا از استاد علی اکبر دهخدا

ادامه مطلب
سخنانی از دالایی لاما

سخنانی از دالایی لاما

سه شنبه 06 مهر 1389 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

سخنانی از دالایی لاما

ادامه مطلب
سخنانی از برنارد شاو

سخنانی از برنارد شاو

دوشنبه 05 مهر 1389 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

سخنانی از برنارد شاو

ادامه مطلب
یادی از دکتر شریعتی

یادی از دکتر شریعتی

یکشنبه 07 شهریور 1389 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

یادی از دکتر شریعتی

ادامه مطلب
کلامی از شیخ بهائی

کلامی از شیخ بهائی

شنبه 09 مرداد 1389 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

کلامی از شیخ بهائی

ادامه مطلب
نصایح زرتشت به پسرش

نصایح زرتشت به پسرش

پنجشنبه 31 تیر 1389 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

نصایح زرتشت به پسرش

ادامه مطلب
اقلیت خائن و اکثریت نادان

اقلیت خائن و اکثریت نادان

پنجشنبه 17 تیر 1389 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

اقلیت خائن و اکثریت نادان

ادامه مطلب
توصیه های یک نویسنده

توصیه های یک نویسنده

یکشنبه 13 تیر 1389 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

توصیه های یک نویسنده

ادامه مطلب
آرزوهای ویکتور هوگو

آرزوهای ویکتور هوگو

شنبه 08 خرداد 1389 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

آرزوهای ویکتور هوگو

ادامه مطلب
ما اینجا مسافریم

ما اینجا مسافریم

دوشنبه 27 اردیبهشت 1389 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

ما اینجا مسافریم

ادامه مطلب
سخنانی از انیشتین

سخنانی از انیشتین

دوشنبه 26 بهمن 1388 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

سخنانی از انیشتین

ادامه مطلب
کلام امیر

کلام امیر

یکشنبه 25 بهمن 1388 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

کلام امیر

ادامه مطلب
حاصل عمر گابريل گارسيا مارکز در 15 جمله

حاصل عمر گابريل گارسيا مارکز در 15 جمله

شنبه 24 بهمن 1388 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

حاصل عمر گابريل گارسيا مارکز در 15 جمله

ادامه مطلب
هفت اصل بیل گیتس

هفت اصل بیل گیتس

پنجشنبه 10 دی 1388 توسط مجتبی بنائی / خواندنیها

هفت اصل بیل گیتس

ادامه مطلب