فرهنگ و جامعه

امضای شخصی خودت را داشته باش

امضای شخصی خودت را داشته باش

یکشنبه 25 فروردین 1398 by مجتبی بنائی / فرهنگ و جامعه

چه خوب است که بتوانیم هویت شخصی خودمان را هم در هر کار لحاظ کنیم.

Read more
دروغ‌های سفید

دروغ‌های سفید

یکشنبه 25 فروردین 1398 by مجتبی بنائی / فرهنگ و جامعه

دروغ‌های سفید مانعی نامحسوس در رشد شخصی ما هستند و بدون اینکه متوجه باشیم ما را از خود واقعی‌مان دور می‌کنند.

Read more
فاجعه جهل مقدس

فاجعه جهل مقدس

شنبه 24 فروردین 1398 by مجتبی بنائی / فرهنگ و جامعه

خلاصه‌ای از کتاب جهل مقدس و آفتی که دینداران و به تبع آن کل جامعه را تهدید می‌کند

Read more
دانشگاه‌ چه کاری انجام نمی‌دهد؟

دانشگاه‌ چه کاری انجام نمی‌دهد؟

جمعه 02 شهریور 1397 by مجتبی بنائی / فرهنگ و جامعه

تاثیر ناچیز دانشگاه در رشد اخلاقی دانشجو

Read more
مسئولیت فراموش شده دانشگاه

مسئولیت فراموش شده دانشگاه

شنبه 06 مرداد 1397 by مجتبی بنائی / فرهنگ و جامعه

مسئولیت فراموش‌شده دانشگاه در ایران

Read more
هنر معمولی بودن در زندگی

هنر معمولی بودن در زندگی

شنبه 23 دی 1391 by مجتبی بنائی / فرهنگ و جامعه

اندر فواید معمولی بودن در زندگی

Read more
علم بهتر است یا نفت

علم بهتر است یا نفت

شنبه 02 دی 1391 by مجتبی بنائی / فرهنگ و جامعه

علم بهتر است یا نفت مقاله اي بسیار خواندنی از نيويورك تایمز

Read more