معرفی کتاب

فاجعه جهل مقدس

فاجعه جهل مقدس

شنبه 24 فروردین 1398 by مجتبی بنائی / فرهنگ و جامعه

خلاصه‌ای از کتاب جهل مقدس و آفتی که دینداران و به تبع آن کل جامعه را تهدید می‌کند

Read more
اسپینوزا، الگویی برای تمرین خردورزی

اسپینوزا، الگویی برای تمرین خردورزی

دوشنبه 20 اسفند 1397 by مجتبی بنائی / روزنوشت

معرفی رمان فلسفی - روانشناسی مساله اسپینوزا و دعوت به تمرین خردورزی و معرفت اندوزی

Read more
پیاز، شیمبورسکا و حال خوب شعرهایش

پیاز، شیمبورسکا و حال خوب شعرهایش

شنبه 14 مهر 1397 by مجتبی بنائی / روزنوشت

یادی از شیمبورسکا، شاعر فقید لهستانی و حس خوب و صمیمی شعرهایش

Read more
کتابِ خوب بخوانیم

کتابِ خوب بخوانیم

دوشنبه 22 مرداد 1397 by مجتبی بنائی / روزنوشت

مجموعه کتابهای معرفی شده توسط آنهایی که دوستشان دارم

Read more