روزگاریست که کس را به کسی یاری نیست

by مجتبی بنائی - پنجشنبه 27 اسفند 1388 - گروه : روزنوشت - مشاهده : 4
برچسب‌ها: #عمومی #جامعه #خاطرات

s: جامعه | خاطرات چند ماه پیش که داداشم داشت دنبال کار برای بعد از سربازی و رفتن به تهران می گشت ، یک روز با خوشحالی گفت که یک کار خوب توی ابوظبی (اگر اشتباه نکنم) پیدا کردم با حقوق ماهی 2 میلیون تومان و کلی مزایای دیگر . می گفت توی اینترنت یک آگهی دیده که دنبال نیروی کار برای یک شرکت تولیدی پوشاک نیمه دولتی در ابوظبی بوده اند . پس از تماس با فرد موردنظر و کلی تعریف تقریباً خاطر جمع شده بود که کار خوبی پیدا کرده است. از طرفی فقط باید مبلغ 15000 تومان به یک حساب ریخته می شد به همراه مدارک شخصی که جای شکی باقی نمی گذاشت. من همیشه به این پیشنهادهای رنگین با دیده شک نگریسته ام اما حس کردم داداشم خودش باید به این نتیجه برسد . بعد از عزیمت داداش به تهران بعد از چند روز مدارک داداشم برگشت خورد به این دلیل که "صندوق پستی داده شده وجود ندارد" با خودم فکر کردم اگر فقط هزارنفر پول به حساب این بنده خدا ریخته باشند،  توی عرض چند روز حدود 15 میلیون تومان به جیب زده است و چون هر کس مبلغ ناچیزی به حساب ریخته است از شکایت نیز صرف نظر خواهد کرد. هفته پیش بابام تعریف می کرد که چندی پیش یک پیامک به تمام مرغداران کشور ارسال شده است (بابام مرغداری دارد) که قیمت ذرت را کیلویی چندین تومان ارزانتر از قیمت جاری به فروش می رساند و با توجه به خرید چندین تنی مرغداران در هر سری جوجه ریزی  تفاوت پول ، مبلغ چشمگیری می شده است فقط شرط این فروشنده که به نظر شناخته شده نیز بوده است، این بوده که پول را سریعاً باید به حساب بریزند و فیش را فکس کنند و منتظر فکس بارنامه باشند . ریختن پول همان و گم و گور شدن صاحب پیامک همان . این دفعه حدود چندین میلیارد تومان از کل کشور جمع شده است. امشب بابا تعریف می کرد که شخصی  امروز مراجعه می کند به سوپر ابی (از مغازه های آشنا) و بعد از برداشتن چندین جنس گران اعلام می کند که بروم و نظر خانم را بپرسم که رفتن همان و گار ماشین را گرفتن همان. این دفعه 18 هزار تومان کلاه برداری شده بود. چندی پیش سری فیلمهای اسکار را از اینترنت سفارش دادم . اما به دستم که رسید دیدم اصلاً چیز دیگری ارسال شده است. هر چه تماس گرفتم با شماره اعلام شده ، هیچ خبری نبود . این دفعه 8 هزار تومان کلاهبرداری (یا شاید هم اشتباه) شده بود. ....... سیستم قضایی کشور باید جوری باشد که هیچ کس جرأت نکند که حتی 8 هزار تومان از کسی دیگر کلاهبرداری کند . به امید آنروز هر چند طمع و خوش خیالی ماها هم بی تاثیر در دزد پروری نیست.

Comments