ارزیابی عملکرد

by مجتبی بنائی - جمعه 07 خرداد 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #نکته‌ها #خواندنیها #روانشناسی #نکات

s: خواندنیها | روانشناسی | نکات پسر کوچکی وارد مغازه ای شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد . بر روی جعبه رفت تا دستش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره . مغازه دار متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش می داد . پسرک پرسید : «خانم، می توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمن های حیاط خانه تان را به من بسپارید؟ » زن پاسخ داد : «کسی هست که این کار را برایم انجام می دهد .» پسرک گفت : « خانم، من این کار را با نصف قیمتی که او می دهد انجام خواهم داد .» ... زن در جوابش گفت که از کار این فرد کاملا راضی است . پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد : «خانم، من پیاده رو و جدول جلوی خانه را هم برایتان جارو می کنم . در این صورت شما در یکشنبه زیباترین چمن را در کل شهر خواهید داشت.» مجددا زن پاسخش منفی بود . پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت، گوشی را گذاشت . مغازه دار که به صحبت های او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت : «پسر ... ، از رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری دوست دارم کاری به تو بدهم .» پسر جوان جواب داد : «نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم را می سنجیدم . من همان کسی هستم که برای این خانم کار می کند .»

Comments