فایده سجده

by مجتبی بنائی - یکشنبه 12 اردیبهشت 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #عمومی

شما امواج الکترو مغنا طیس را که ازتجهیزات الکتریکی استفاده می کنید و  نمی توانید هم کنار بگذارید دریافت می کنید همچینین از طریق لامپهای روشن که حتی برای یک ساعت هم خاموش نمی شود  .شما منبعی هیستد که مقدار زیادی امواج الکترو مغناطیسی دریافت می کنید ، به عبارت دیگر شما با امواج الکترو مغناطیسی شارژ می شوید بدون اینکه بفهمید . سر درد دارید ! احساس ناراحتی می کنید، ،تنبلی در کار و مکانهای مختلف  : راه حل این مشکلات چیست ؟ یک دانشمند غیر مسلمان از اروپا تحقیقات را شامل یافتن بهترین روش برای خارج کردن امواج  الکترومغناطیسی که بدن آسیب می رساند را انجام داد  . با گذاشتن پیشانی تان بیشتر از یک بار بروی زمین ، زمین امواج الکترو مغناطیسی را تخلیه خواهد کرد این شبیه اتصال زمین به ساختمانهای است که احتمال بر خورد سیگنالهای الکتریکی  مانند رعد و برق وجود دارد تا امواج از طریق زمین تخلیه شود  . آنچه این تحقیق را بیشتر شگفت انگیز می کند این است که  بهترین حالتی نیز که  پیشانی تان را بر خاک بگذارید حالتی است که رو به مرکز زمین باشید  چرا که در این حالت امواج الکترو مغناطیسی بهتر تخلیه خواهد شد و بیشتر تعجب خواهبد کرد که بدانید بر اساس اصول علمی ثابت شده مر کز زمین مکه است  و کعبه درست وسط زمین است : بنابراین سجده در نمازتان  بهترین راه تخلیه سیگنالهای مضر از بدن است

Comments