قیمت مغز

by مجتبی بنائی - جمعه 17 اردیبهشت 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #برای لبخند

پشت درب اطاق عمل نگرانی موج میزد.بالاخره دكتر وارد شد،بانگاهی خسته،ناراحت و جدی،پزشک جراح در حالی كه قیافه نگرانی به خودش گرفته بود گفت:"متاسفم كه بایدحامل خبر بدی براتون باشم،تنها امیدی كه درحال حاضر برای عزیزتون باقی مونده،پیوند مغزه."این عمل،كاملادر مرحله أزمایش،ریسكی وخطرناكه ولی درعین حال راه دیگه ای هم وجود نداره،بیمه كل هزینه عمل راپرداخت میكنه ولی هزینه مغزرو خودتون باید پرداخت كنین ."اعضاء خانواده درسكوت مطلق به گفته های دكترگوش میكردند،بعداز مدتی بالاخره یكیشون پرسید:"خب،قیمت یه مغز چنده؟"دكتر بلافاصله جواب داد :"5000$ برای مغز یك زن و200$ برای مغز یك مرد." موقعیت ناجوری بود،خانمهای داخل اتاق سعی میكردند نخندندو نگاهشون با آقایان داخل اتاق تلاقی نكنه،بعضی ها هم با خودشون پوزخند میزدند!بالاخره یكی طاقت نیاورد وسوالی كه پرسیدنش آرزوی همه بود ازدهنش پرید كه:"چرا مغز خانمها گرونتره؟" دكتر بامعصومیت بچگانه ای برای حضار داخل اتاق توضیح داد كه : "این قیمت استاندارد مغزه!" ولی مغز آقایان چون استفاده میشه، خب دست دومه و طبیعتاو ارزونتر!"

Comments