تفاوت بهشتیان و جهنمیان

by مجتبی بنائی - سه شنبه 18 خرداد 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 22
برچسب‌ها: #نکته‌ها #خواندنیها #نکات

s: خواندنیها | نکات روزی یک مرد روحانی با خداوند مکالمه ای داشت : " خداوندا! دوست دارم بدانم بهشت و جهنم چه شکلی هستند؟ " ، خداوند او را به سمت دو در هدایت کرد و یکی از آنها را باز کرد ، مرد نگاهی به داخل انداخت ، درست در وسط اتاق یک میز گرد بزرگ وجود داشت که روی آن یک ظرف خورش بود ، که آنقدر بوی خوبی داشت که دهانش آب افتاد ، افرادی که دور میز نشسته بودند بسیار لاغر مردنی و مریض حال بودند ، به نظر قحطی زده می آمدند ، آنها در دست خود قاشق هایی با دسته بسیار بلند داشتند که این دسته ها به بالای بازوهایشان وصل شده بود و هر کدام از آنها به راحتی می توانستند دست خود را داخل ظرف خورش ببرند تا قاشق خود را پر نمایند ، اما از آن جایی که این دسته ها از بازوهایشان بلند تر بود ، نمی توانستند .... دستشان را برگردانند و قاشق را در دهان خود فرو ببرند . مرد روحانی با دیدن صحنه بدبختی و عذاب آنها غمگین شد ، خداوند گفت : " تو جهنم را دیدی ، حال نوبت بهشت است" ، آنها به سمت اتاق بعدی رفتند و خدا در را باز کرد ، آنجا هم دقیقا مثل اتاق قبلی بود ، یک میز گرد با یک ظرف خورش روی آن و افراد دور میز ، آنها مانند اتاق قبل همان قاشق های دسته بلند را داشتند ، ولی به اندازه کافی قوی و چاق بوده ، می گفتند و می خندیدند، مرد روحانی گفت : " خداوندا نمی فهمم؟ !" ، خداوند پاسخ داد : " ساده است ، فقط احتیاج به یک مهارت دارد ، می بینی؟ اینها یاد گرفته اند که به یکدیگر غذا بدهند ، در حالی که آدم های طمع کار اتاق قبل تنها به خودشان فکر می کنند . یکدیگر را  دوست داشته باشید ، به همنوع خود مهربانی نمایید ، همسایه خود را دوست بدارید ، زیرا که هیچ کس به تنهایی وارد بهشت خدا ) ملکوت الهی ( نخواهد شد .

Comments