پس زمینه های ذهن و قضاوت

by مجتبی بنائی - پنجشنبه 27 خرداد 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #روانشناسی #خواندنیها #نکات

s: خواندنیها | روانشناسی | نکات هیزم شکن صبح از خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدید شده . شک کرد که همسایه اش آن را دزدیده باشد برای همین تمام روز او را زیر نظر گرفت . متوجه شد همسایه اش در دزدی مهارت دارد مثل یک دزد راه می رود مثل دزدی که می خواهد چیزی را پنهان کند پچ پچ میکند . آن قدر از شکش مطمئن شد که تصمیم گرفت به خانه برگردد لباسش را عوض کند و نزد قاضی برود . اما همین که وارد خانه شد تبرش را پیدا کرد . زنش آن را جابه جا کرده بود . مرد از خانه بیرون رفت و دوباره همسایه را زیر نظر گرفت : و دریافت که او مثل یک آدم شریف راه می رود حرف می زند و رفتار می کند .

Comments