گفتگوی بچه شتر و مادرش

by مجتبی بنائی - پنجشنبه 27 خرداد 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #برای لبخند

آورده اند روزی میان یک ماده شتر و فرزندش گفت وگویی به شرح زیر صورت گرفت : بچه شتر : مادر جون چند تا سوال برام پیش آمده است. آیا می تونم ازت بپرسم؟ شتر مادر: حتما عزیزم . چیزی ناراحتت کرده است؟ بچه شتر : چرا ما کوهان داریم؟ شتر مادر: خوب پسرم . ما حیوانات صحرا هستیم . در کوهان آب و غذا ذخیره می کنیم تا در صحرا که چیزی پیدا نمی شود بتوانیم دوام بیاوریم . بچه شتر : چرا پاهای ما دراز و کف و پای ما گرد است؟ .... شتر مادر: پسرم . قاعدتا برای راه رفتن در صحرا و تندتر راه رفتن داشتن این نوع دست و پا ضروری است . بچه شتر : چرا مژه های بلند و زخیم داریم؟ بعضی وقت ها مژه ها جلوی دید من را می گیرد . شتر مادر: پسرم این مژه های بلند و ضخیم یک نوع پوشش حفاظتی است که چشم ها ما را در مقابل باد و شن های بیابان محافظت می کنند . بچه شتر : فهمیدم . پس کوهان برای ذخیره کردن آب است برای زمانی که ما در بیابان هستیم . پاهایمان برای راه رفتن در بیابان است و مژه هایمان هم برای محافظت چشمهایمان در برابر باد و شن های بیابان است ... . بچه شتر : فقط یک سوال دیگر دارم ... ... شتر مادر: بپرس عزیزم . بچه شتر : پس ما در این باغ وحش چه غلطی می کنیم؟

Comments