اعدادی عجیب

by مجتبی بنائی - دوشنبه 21 تیر 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #ذات‌هستی #خواندنیها #قرآن #مذهب #نکات

s: خواندنیها | قرآن | مذهب | نکات یکی از شگفتی های قرآن مجید ،مجموع برخی از کلماتیست که در آن به کار رفته و از نمونه های اعجاز این کتاب آسمانیست که به شرح زیر به پاره ای ازآنها اشاره می شود : 115 بار کلمه دنیا و115بار کلمه آخرت 88 بار ملائکه،88بار شیطان 145 بار موت،145 بار حیات 180 بار سیئات،180 بار صالحات 50 بار نفع ،50بار ضرر 368 بار ناس،368بار رسل 5 بار اسباط،5بار حواریون 57 بار رحمان،114 بار رحیم(دو برابر ( 117 بار جزاء ،234 بار مغفرت(2برابر ( 12 بار عسر ،36 بار یسر(سه برابر ( ضمنا" یک سال 12ماه است و 12 مرتبه کلمه شهر یعنی ماه در قرآن به کار رفته است.همچنین یک سال 365 روز است و365 مرتبه کلمه یوم،به معنی روز در قرآن به کار رفته است . جالب نیست؟نظر شما چیه؟

Comments