بیاموزیم که

by مجتبی بنائی - دوشنبه 21 تیر 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #عمومی #خواندنیها #نکات

s: خواندنیها | نکات با احمق بحث نکنیم و بگذاریم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند . با وقیح جدل نکنیم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روح مارا تباه می کند . از حسود دوری کنیم چون اگر دنیا را هم به او تقدیم کنیم باز از زندانتنگ حسادت بیرون نمی آید . تنهایی را به بودن در جمعی که ما را از خودمان جدا می کند، ترجیح دهیم . از « از دست دادن » نهراسیم که ثروت ما به اندازه شهامت ما در نداشتن است . بیشتر را به کمتر ترجیح ندهیم که قدرت ما در نخواستن و منفعت ما در سبکباری است . کمتر سخن بگوییم که بزرگی ما در حرفهایی است که برای نهفتن داریم، نه برای گفتن ! از سرعت خود بکاهیم، که آنان که سریع تر می روند فرصت اندیشیدن به خود نمی دهند . دیگران را ببینیم ، تا در دام خویشتن محوری، اسیر نشویم . از کودکان بیاموزیم، پیش از آنکه بزرگ شوند و دیگر نتوان از آنان آموخت ...

Comments