رازی از آب زمزم

by مجتبی بنائی - دوشنبه 21 تیر 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 1
برچسب‌ها: #مذهبی #خدا #خواندنیها #نکات

s: خدا | خواندنیها | نکات تحقیقات یك دانشمند ژاپنى نشان مى دهد،هزار قطره آب معمولى با اضافه شدن یك قطره از آب زمزم، خواص زمزم را پیدا مى كند !!! نتایج تحقیقات با استفاده از فناورى نانو نشان مى دهد آب زمزم در مكه مكرمه، آب معمولى نیست بلكه از خواصى برخوردار است كه در هیچ یك از آب هاى جهان پیدا نمى شود . شبكه تلویزیونى العالم به نقل از پایگاه اینترنتى باب، با اعلام این مطلب توضیح داد : نتایج تحقیقات نانو تكنولوژى یك دانشمند ژاپنى نشان مى دهد اگر یك قطره از آب زمزم به هزار قطره آب معمولى افزوده شود، آن هزار قطره آب معمولى، خواص آب زمزم را پیدا مى كنند . آب زمزم دكتر ماساروا یموتو از محققان ژاپنى افزوده است در تحقیقات و مطالعات علمى خود بر آب زمزم با استفاده از فناورى نانو نتوانسته است هیچ یك از خواص آب زمزم را تغییر دهد . دكتر ایموتو گفته است آب زمزم منحصر به فرد و از آب هاى دیگر متمایز است و ساختار بلورى آب زمزم با همه آب هاى جهان متفاوت است . این محقق ژاپنى اظهار داشته است همه مطالعات و تحقیقات در آزمایشگاه ها نتوانست هیچ یك از خواص این آب را تغییر دهد و ما تاكنون نتوانسته ایم علت آن را تشخیص بدهیم . وى در پایان گفته است آب زمزم یك آب معمولى نیست . گفتنى است دكتر ایموتو بنیانگذار نظریه تبلور ذرات آب است .

Comments