عمر زمین

by مجتبی بنائی - دوشنبه 21 تیر 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #عمومی #خواندنیها #نکات

s: خواندنیها | نکات فقط تصور كنید كه بتوانیم سن زمین را كه غیر قابل تصور است، فشرده كنیم و هر صد میلیون سال آن را یك سال در نظر بگیریم ! در اینصورت كره زمین مانند فرد 46 ساله خواهد بود ! هیچ اطلاعی در مورد هفت سال اول این فرد وجود ندارد و درباره سالهای میانی زندگی او نیز اطلاعات كم و بیش پراكنده ای داریم . اما این را می دانیم كه در سن 42 سالگی، گیاهان و جنگلها پدیدار شده و شروع به رشد و نمو كرده اند . اثری از دایناسورها و خزندگان عظیم الجثه تا همین یك سال پیش نبود ! یعنی زمین آنها را در سن 45 سالگی به چشم خود دید و تقریبا 8 ماه پیش پستانداران را به دنیا آورد . در اوایل هفته پیش میمون های آدم نما به آدم های میمون نما تبدیل شدند ! و آخر هفته گذشته دوران یخبندان سراسر زمین را فرا گرفت . انسان جدید فقط حدود 4 ساعت روی زمین بوده و طی همین یك ساعت گذشته كشاورزی را كشف كرده است . بیش از یك دقیقه از عمر انقلاب صنعتی نمی گذرد و حال ببینید انسان در این یك دقیقه چه بلائی بر سر این بیچاره 46 ساله آورده است . او طی 40 دقیقه بیولوژیكی، از این بهشت یك آشغالدانی كامل ساخته است . او خودش را به نسبتهای سرسام آوری زیاد كرده، و نسل 500 خانواده از جانداران را منقرض كرده است!سوختهای این سیاره را مال خود كرده و همه را به یغما برده است !

Comments