منابعی برای دانلود کتاب های روز کامپیوتر

by مجتبی بنائی - جمعه 01 مرداد 1389 - گروه : روزنوشت - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #تخصصی‌نرم‌افزار #تجربیات #تخصصی #معرفی #وب

s: تجربیات | تخصصی | معرفی | وب چند سال پیش یک سایت خیلی خوب برای دانلود کتابهای کامپیوتری پیدا کرده بودم که تقریباً هر چیزی درون آن پیدا می شد. تا اینکه حدود یکسال پیش غیرفعال شد. از آنزمان برای کتابهای مورد نیاز به سایت 4Shared مراجعه می کنم که الحق منبع بزرگی از فایلها است و هر چه بخواهید در آن پیدا می کنید اما به دودلیل باز هم نیاز به سایتهای تخصصی دانلود کتابهای الکترونیکی پیدا کردم : یکی اینکه قابلیت طبقه بندی در سایتهای آپلود فایل به صورت حرفه ای وجود ندارد. مثلاً کتاب خوبی را یافته اید و می خواهید ببینید چه کتابهایی مشابه آن وجود دارد. دوم اینکه کتابهای جدید حوزه کامپیوتر با یک وقفه زمانی ممکن است در این سایتها قرار گیرند اما سایتهای حرفه ای دانلود کتاب ، در این زمینه به روزتر هستند. روز گذشته به سه سایت خیلی خوب برای دانلود کتاب برخوردم که برای شما نیز سودمند خواهد بود : http://www.boysj.com/ http://www.wowebook.com/ http://webebooks.net نکته مهم در مورد این سایتها این است که خود برای ذخیره فایلها از سایتهای آپلود مانند رپیدشر، هات فایل و غیره استفاده می کنند که متاسفانه خیلی از آنها فیل.تر هستند.

Comments