وارستگان حقیقی

by مجتبی بنائی - شنبه 02 مرداد 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #نکته‌ها #خواندنیها #روانشناسی #نکات

s: خواندنیها | روانشناسی | نکات داستانی بسیار زیبا و در خور تامل. خیلی از ما ممکنه خیلی کارها را انجام ندهیم اما فکر انجامشان را ممکن است داشته باشیم. سخنی است نغز در ذهنم از حضرت عیسی که " نمی گویم زنا نکنید ، می گویم فکر آن را نکنید ". ............................ دو راهب كه مراحلي از سير و سلوك را گذرانده بودند و از ديري به دير ديگر سفر مي كردند، سر راه خود دختري را ديدند در كنار رودخانه ايستاده بود و ترديد داشت از آن بگذرد. وقتي آن دو نزديك رودخانه رسيدند دخترك از آن ها تقاضاي كمك كرد. یکی از آنها بلا درنگ دخترك رابرداشت و از رودخانه گذراند. دخترك رفت و آن دو به راه خود ادامه دادند و مسافتي طولاني را پيمودند تا به مقصد رسيدند. در همين هنگام راهب دیگر كه ساعت ها سکوت كرده بود خطاب به همراه خود گفت:«دوست عزيز! ما  نبايد به جنس لطيف نزديك شويم. تماس با جنس لطيف برخلاف عقايد و مقررات مكتب ماست. در صورتي كه تو دخترك را بغل كردي و از رودخانه عبور دادي.» راهب اول با خونسردي و با حالتي بي تفاوت جواب داد: « من دخترك را همان جا رها كردم ولي تو هنوز به آن چسبيده اي و رهايش نمي كني »

Comments