تصویر حقیقی آرامش

by مجتبی بنائی - چهارشنبه 27 مرداد 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #عمومی #خواندنیها #نکات

s: خواندنیها | نکات پادشاهی جایزه بزرگی برای هنرمندان گذاشت که بتوانند به بهترین شکل آرامش را به تصویر بکشند. نقاشان بسیاری آثار خود را به قصر فرستادند. آن تابلوها تصاویری بودند ازجنگل به هنگام غروب، روزهای آرام، کودکانی که در خاک میدویدند، رنگین کمان وقطرات شبنم بر گلبرگ گل سرخ. پادشاه تمام تابلوها را بررسی کرد. اما سرانجم فقط دو اثر را انتخاب کرد. اولی تصویردریاچه آرامی که کوههای عظیم و آسمان آبی را در خود منعکس کرده بود. در جای جایش می شد ابرهای کوچک و سفید را دید و اگر دقیق نگاه می کردند در گوشه چپ دریاچه خانه کوچکی قرار داشت که پنجره اش باز بود و دود از دودکش آن بر می خواست. تصویر دوم نیز کوهها را نمایش می داد، اما کوهها ناهموار بود، قله ها تیز و دندانه ای بود،آسمان بالای کوهها به طور بی رحمانه ای ت اریک بود و ابرها آبستن آذرخش،  تگرگ وباران سیل آسا بود. این تابلو با تابلوهای دیگر هیچ هماهنگی نداشت. اما وقتی آدم با دقت به تابلو نگاه میکرد در بریدگی صخره ای، جوجه پرنده ای را می دید. آنجا در میان غرش وحشیانه طوفان، جوجه گنجشکی آرام نشسته بود. پادشاه درباریان را جمع کرد و اعلام کرد که برنده مسابقه بهترین تصویر آرامش،  تابلو دوم است. بعد توضیح داد که: آرامش آن چیزی نیست که در مکانی بی سرو  صدا، بی مشکل و بی کار سخت یافت می شود، چیزیست که می گذارد در میان  شرایط سخت، آرامش در قلب ما حفظ شود، این تنها معنای حقیقی آرامش است.

Comments