حقایقی جالب از تاریخ آمریکا

by مجتبی بنائی - دوشنبه 15 شهریور 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #خواندنیهای‌تاریخی #تاریخ #خواندنیها

s: تاریخ | خواندنیها 1 . «آبراهام لینکلن» در سال 1846 به کنگره راه یافت و «جان اف کندی» در سال 1946 2. «لینکلن» در سال 1860 به ریاست ‌ جمهوری انتخاب شد و «کندی» در سال 1960 3. هر دو جانشینی به نام «جانسون» داشتند: «اندرو جانسون» که جانشین «لینکلن» شد، در سال 1808 به دنیا آمده بود و «لیندون جانسون» که برجای «کندی» نشست، در سال 1908 4. هر دو رئیس ‌ جمهور پس از ورود به کاخ سفید فرزندی را از دست دادند 5. هر دو رئیس ‌ جمهور در یک روز جمعه کشته شدند و هردو به ضرب گلوله ‌ ای که به سرشان اصابت کرد 6. منشی «لینکلن»، «کندی» نام داشت و منشی «کندی»، «لینکلن» 7. هر دو رئیس ‌ جمهور به ‌ خصوص بر حقوق مدنی تاکید داشته ‌ اند 8. هر دو به دست فردی از اهالی جنوب آمریکا کشته شدند 9. «جان ویلکس بوث» که «لینکلن» را به قتل رساند، متولد سال 1839 بود و «لی ‌ هاروی اوسوالد» که به زندگی «کندی» پایان داد، متولد 1939 10. هر دو قاتل اسمی سه بخشی داشتند و هر دو اسم از 15 حرف تشکیل شده بود و هر دو پیش از آغاز محاکمه ‌ شان به قتل رسیدند 11. «لینکلن» در تئاتری به نام «فورد» به قتل رسید و «کندی» در اتومبیلی به ‌ نام «لینکلن»، ساخته شده در کارخانه «فورد» 12. «لینکلن» در یک تئاتر کشته شد و قاتلش پس از فرار، خود را در انباری مخفی کرد. «کندی» از انباری هدف قرار گرفت و قاتلش پس از فرار در یک تئاتر پنهان شد 13. «لینکلن» یک هفته پیش از مرگ خود در شهر «مونرو» در «مریلند» به سر می ‌ برد و «کندی» اوقات خود را با هنرپیشه ‌ ای به نام «مریلین مونرو» می ‌ گذراند.

Comments