ایمیلی به آینده

by مجتبی بنائی - شنبه 14 اسفند 1389 - گروه : روزنوشت - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #عمومی #تجربیات #معرفی #وب

s: تجربیات | معرفی | وب یکی از سایتهای بلاد کفر ایده جالبی را پیاده کرده است و آنهم اینکه می توانید در این سایت متنی را وارد کرده و بخواهید که مثلاً ده سال دیگر به فلان آدرس ایمیل زده شود. من چند سال پیش ایمیلی زدم برای بیست سال آینده به خودم و در آن از دغدغه های فعلی زندگیم و آرزوهایم گفتم . مطمئناً وقتی بیست سال دیگر به دستم برسد خیلی از دغدغه ها و آرمانهایم عوض شده است و به خیلی از دغدغه های امروزم خواهم خندید. خیلی جالب است که آدم برای خودش نامه بنویسد گاهی واقعاً لازم است که از بالا به خودمان نگاه کنیم. نیز می توانیم بعضی چیزهایی که امروز بین ما و دوستانمان وجود دارد اما به دلایل مختلفی امکان بیان آنها را نداریم را برای اینکه چندین سال بعد به دستشان برسد استفاده کنیم. خوبی دیگه ای که این ایمیل به دوستان می تواند داشته باشد این است که اگر خدای نکرده به ملکوت ملحق شدیم ، این ایمیل باعث تجدید خاطره و احیاناً قرائت فاتحه ای خواهد شدکه خود مزیت مهمی است . امکان جالب دیگر این سایت این است که می توانید ایمیل هایی که به صورت عمومی اعلام شده اند را نیز بخوانید که بعضی هایشان واقعاً جالب است و خواندنی . ایمیل به آینده را از این آدرس می توانید شروع کنید....

Comments