وقتی کسی را دوست دارید

by مجتبی بنائی - چهارشنبه 11 اسفند 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #نکته‌ها #دوستی #عشق

s: دوستی | عشق وقتی کسی را دوست دارید، حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامشتان می شود . وقتی کسی را دوست دارید، در کنار او که هستید، احساس امنیت می کنید . وقتی کسی را دوست دارید، حتی با شنیدن صدایش، ضربان قلب خود را در سینه حس می کنید . وقتی کسی را دوست دارید، زمانی که در کنارش راه می روید احساس غرور می کنید . وقتی کسی را دوست دارید، تحمل دوری اش برایتان سخت و دشوار است . وقتی کسی را دوست دارید، شادی اش برایتان زیباترین منظره دنیا و ناراحتی اش برایتان سنگین ترین غم دنیاست . وقتی کسی را دوست دارید، حتی تصور بدون او زیستن برایتان دشوار است . وقتی کسی را دوست دارید، شیرین ترین لحظات عمرتان لحظاتی است که با او گذرانده اید . وقتی کسی را دوست دارید، حاضرید برای خوشحالی اش دست به هر کاری بزنید . وقتی کسی را دوست دارید، هر چیزی را که متعلق به اوست، دوست دارید . وقتی کسی را دوست دارید، در مواقعی که به بن بست می رسید، با صحبت کردن با او به آرامش می رسید . وقتی کسی را دوست دارید، برای دیدن مجددش لحظه شماری می کنید . وقتی کسی را دوست دارید، حاضرید از خواسته های خود برای شادی او بگذرید . وقتی کسی را دوست دارید، به علایق او بیشتر از علایق خود اهمیت می دهید . وقتی کسی را دوست دارید، حاضرید به هر جایی بروید فقط او در کنارتان باشد . وقتی کسی را دوست دارید، ناخود آگاه برایش احترام خاصی قائل هستید . وقتی کسی را دوست دارید، تحمل سختی ها برایتان آسان و دلخوشی های زندگیتان فراوان می شوند . وقتی کسی را دوست دارید، او برای شما زیباترین و بهترین خواهد بود اگرچه در واقع چنین نباشد . وقتی کسی را دوست دارید، به همه چیز امیدوارانه می نگرید و رسیدن به آرزوهایتان را آسان می شمارید . وقتی کسی را دوست دارید، با موفقیت و محبوبیت او شاد و احساس سربلندی می کنید . وقتی کسی را دوست دارید، واژه تنهایی برایتان بی معناست . وقتی کسی را دوست دارید، آرزوهایتان آرزوهای اوست . وقتی کسی را دوست دارید، در دل زمستان هم احساس بهاری بودن دارید . به راستی دوست داشتن چه زیباست، این طور نیست ؟

Comments