این کشور را می شناسید؟

by مجتبی بنائی - یکشنبه 21 فروردین 1390 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #عمومی #اقتصاد #ژاپن

s: اقتصاد | ژاپن در جغرافیای جهان كشوري داريم با اين ويژگي ها . آيا شما هيچ يك از عوامل و علل پيشرفت را در اين ویژگي ها مي بينيد؟ ۱ - جمعيت اين كشور 125ميليون نفر است. ۲ - وسعت اين سرزمين يك چهارم خاك ايران است . ۳ - از هر سوي محصور در آب است، ۴ - فاقد هرگونه منابع طبيعي و نفت و گاز و معدن است، ۵ - اين كشورخاكي كم حاصل وكم درخت دارد، ۶ - ويران شده و بازمانده از دو جنگ جهاني است، ۷ - بسيار زلزله خيزاست، ۸ - داراي ناهنجاري هاي طبيعي ودور افتاده است. ۹ - اين كشورحتي نيروي نظامي زيادي ندارد. ۱۰- زميني و خاكي مناسب براي كشت و كار ندارد. همه اين عوامل كه مي تواند باعث عقب افتادگي يك كشورشود، در اين كشور موجب  پيشرفت شده است ! آري ! درست حدس زديد. اين كشور، ژاپن است ، كشوري كه اين روزها به خاطر فاجعه ويرانگر بي نظير سونامي و نشست مواد رايو اكتيو نامش همه جا در صدر خبرهاي روز است. ژاپن كشوري است كه طلسم صنعت را شكسته ،ولي رشته هاي وابستگي به سنت را نيز نگسسته است و اكنون دومين قدرت اقتصادي دنياست. رژيم سياسي اين كشور ظاهرا امپراتوري است؛ اما در محتوا و در عمل يكي از دموكراتيك ترين كشورهاي جهان است و همين نظام دموكراتيك به اين ملت اجازه داده تا همه انرژي ها و پتانسيل هاي بالقوه خود را بالفعل درآورد . در صد سال اخير پيشرفتش موجب اعجاب و شگفتي همه جهانيان شده است. از سال ۱۸۶۸ ميلادي با نهضت ميجي پا به دنياي تجدد گذاشت. در واقع آن چه را که نتوانست از طريق جنگ به دست آورد، از طريق صنعت به دست آورد . كشوري كه زمين و درخت كم دارد،جا براي كشت وكار ندارد، روي آب دريا كشت مي كنند. حتي زمين تنيس را بر پشت بام مي سازد. ۴۰ ساعت در هفته كار مي كنند. هيچ كس نبايد بي كار باشد. كار را دوست دارند و مقدس مي دانند. ژاپني ها علاوه بر صفات فوق در اين ويژگي هاي اخلاقي نيز زبانزد هستند : - سخت كوشند. پشتكار،قناعت،انضباط،وجدان كار ،صرفه جويي، كاركرد درست ،وقت شناسي ،ايجاد اعتماد از ويژگي هاي آن هاست . - ازقضاوت احساسي وافراطي پرهيز دارند . - به وعده خود وفا مي كنند.. - درسخن گفتن منطق دارند . - به جاي فرد برجسته، به جمع برجسته بيشتر اعتقاد دارند. - متقلب نيستند. - دروغ نمي گويند . - رفتارشان اعتماد را برمي انگيزند . - رابطه مردم با هم خوب است. - مردم ناشناس با همديگر حرف مي زنند . - كسي عصباني نيست. مردم تلخي نشان نمي دهند. - كسي بي هدف در خيابان ول نمي گردد . - كار اصالت دارد. - خيابان ها پاكيزه است . - ترافيك انبوه، ولي آرام است. - مردم به دقت به سخنان ديگران گوش مي دهند . - سنجيده حرف مي زنند. - آرام مي انديشند. بلوا وهياهو نمي كنند. - قيافه ها خود دار و آرام است. - ورزش مي كنند و شكم ها بيرون نزده است. - در رفتار و گفتارشان نرمي وادب به چشم مي خورد . - رانندگي انان تحسين برانگيزاست. اتومبيل ها بي دود و بي صدا هستند . - تاكسي ها تميز است. - اگر شرط بندي و نذر كنيد يك ماشين لكه دار ببينيد، نمي بينيد . - همان دقتي كه در ساخت سوني هست، در رقص و گل آرايي هم هست . - ژاپن مركز موتور سيكلت دنياست، ولي صداي موتور به گوش نمي رسد. برنامه اين است كه دود نباشد . - ازلحاظ كيفيت جنس، رقابت ناپذيرند . - شعارژاپني اين است كه : يا جنس صادر كن، يا بمير. ... و خلاصه اين كه ژاپن كشوري است كه بر روش انضباط و كار و استحكام روحي جلو آمده است . در ديگر كشورها يا تجمل است، يا فقر . ژاپن راه سوم را نشان داده است. مسايل را با كيفيت وظرافت حل مي كند، بدون احتياج به زرق وبرق. در ژاپن مجسمه مردي هست كه در يك دستش خبر بمب اتمي است و يك دست براي نگاه داري ازصلح. ۳۲۰۰ مجسمه بچه براي صلح دعا مي كنند. با آن كه در جنگ خلباناني داشتند كه داوطلبانه در آغوش مرگ مي رفتند، ولي انعطاف پذيري اين ملت به قدري است كه با آمريكا متحد است .قومي شجاع كه تا اين اندازه شهامت دارد كه به كام مرگ برود، مي تواند منشاء پيشرفت هاي بزرگ در عرصه زندگي شود . ژاپن كشوري است كه نشان داده با گشايش از تنگي به در مي آيد.افزايش از كمبود و پيروزي از شكست. با اين توصيف مشكل سونامي وزلزله و نشت راديو اكتيو براي چنين ملتي حل مي شود . اطمينان دارم كه سرانجام به آرامش مي رسند. اما چگونه است كه بهشت ژاپني ها دچار يك تراژدي و چنين حادثه بزرگي مي شود؟ ! پيشامدهايي هست كه پيشگيري از آن درتوان آدمي نيست. گردش آسمان هميشه بر وفق مراد نيست. مرگ هاي زود رس،جنگ هاي بيهوده،مصيبت هاي توجيه نا پذير...از اين گونه پيشامدها هستند . در اين گونه حوادث رازي است كه در آن نمي شود كسي را سرزنش كرد .آدمي بازيچه سرنوشت است .اختيار دار بي اختيار است. وقتي حكيم ايران ، فردوسي مي گويد : چنين است و رازش نيامد پديد؛ يعني نبايد از حد معيني فراتر رفت.اين راز است و راز بر ما روشن نيست. مي انديشم كه اگرحوادث نمي بود،زندگي آدمي فرشته آسا مي شد و آن وقت ابراز وجودي نمي توانست داشته باشد. اگر هميشه رفاه و آسايش و گشايش وخوبي مي بود،از بس خوب بود،پوچ مي شد ! قوانين پيچيده اي آدمي را شايسته آدمي كرده است.حادثه ژاپن نشان مي دهد كه كاميابي تام در سرنوشت بشر نيست. وقتي انسان،انسان شد، به او آن داده شد كه زندگي را با نشيب وفراز بپيمايد. زندگي دو حالت خوش و ناخوش دارد. اندر بلاي سخت پديد آيد            فضل وبزرگواري وسالاري

Comments