به من ربطی ندارد

by مجتبی بنائی - دوشنبه 15 فروردین 1390 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 1
برچسب‌ها: #نکته‌ها #جامعه

s: جامعه موشی درخانه تله موش دید ، به مرغ وگوسفند و گاو خبرداد همه گفتند : تله موش مشکل توست به ما ربطی ندارد ... ماری درتله افتاد و زن خانه راگزید ، ازمرغ برایش سوپ درست کردند ، گوسفند را برای عیادت کنندگان سربریدند ، ... گاو را برای مراسم ترحیم کشتند و تمام این مدت موش درسوراخ دیوار مینگریست و میگریست .....

Comments