دلیلی علمی سجده

by مجتبی بنائی - دوشنبه 15 فروردین 1390 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #مذهبی #مذهب #نکات

s: مذهب | نکات بدن شما به طور روزانه مقدار زيادي امواج الكترومغناطيس دريافت ميكند. شما امواج الكترو مغناطيس را از طريق تجهيزات الكتريكي كه استفاده مي كنيد و نمي توانيد كنار هم بگذاريد دريافت مي كنيد. همچنين از طريق لامپهاي روشن كه حتي براي يكساعت هم خاموش نمي شود. شما منبعي هستيد كه مقدار زيادي امواج الكترومغناطيس دريافت مي كنيد.به عبارت ديگر شما با امواج الكترومغناطيس شارژ مي شويد بدون اينكه بفهميد! سردرد هستيد! احساس ناراحتي مي كنيد! تنبلي در كار و درد در مكان هاي مختلف! اين را فراموش نكنيد وقتي بعضي از اين علايم را احساس كرديد! راه حل همه اينها چيست!!؟؟ يك دانشمند غير مسلمان (از اروپا) تحقيقاتي را شامل يافتن بهترين روش براي خارج كردن امواج الكترومغناطيسي كه به بدن آسيب مي رساند را انجام داده است. با گذاشتن پيشاني تان بيشتر از يك بار بر زمين، زمين امواج الكترومغناطيس مضر را تخليه خواهد كرد!ا ين شبيه زمين كردن ساختمانهايي است كه احتمال برخورد سيگنالهاي الكتريكي (مانند رعد و برق) وجود دارد تا امواج از طريق زمين تخليه شود. بنابراين سر را بر خاك بگذاريد تا امواج الكتريكي مثبت تخليه شود! آنچه اين تحقيق را بيشتر شگفت انگيز مي كند: بهتر است كه پيشاني تان را بر خاك بگذاريد! و آنچه شگفت انگيزتر است اينكه: بهترين راه كه پيشاني تان را بر خاك بگذاريد حالتي است كه رو به مركز زمين باشيد چرا كه در اين حالت امواج الكترومغناطيس بهتر تخليه خواهد شد. و بيشتر تعجب خواهيد كرد وقتي بدانيد بر اساس اصول علمي ثابت شده كه مكه مركز زمين است. و كعبه درست مركز زمين است! بنابراين سجده در نمازتان: بهترين راه براي تخليه سيگنالهاي مضر از بدن است ! اين همچنين كمال مطلوب براي نزديكي به قادر مطلق است، او كه جهان را اينگونه خلاق آفريد ! قادر متعال همواره از ما چيزي را مي خواهد انجام دهيم كه براي خودمان مفيد و سودمند است! موضوعاتي وجود دارد كه دليلي انجام قطعي آن نمي دانيم؛ اما دير يا زود ممكن است شما دليلش را پيدا كنيد! در هر حال شما بايد به خداوند متعال ايمان داشته باشيد و برانيد هرآنچه براي او انجام مي دهيد بهترين براي شماست! ما به خاك نمي افتيم تا امواج الكترومغناطيس تخليه شود، بلكه براي اطاعت خداي قادر متعال سجده مي كنيم!ما به فرمان خدا اعتقاد داريم كه هميشه در آن معرفتي است! ايمان ما بخاطر آفريننده است! او همه چيز را مي داند! اما،از آنجا كه دليل علمي وجود دارد لازم است به مردم نشان داده شود تا هرآنچه مسلمانان انجام مي دهند را ببينند؛ اين براي همه خوب است!

Comments