ده فرمان

by مجتبی بنائی - پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #نکته‌ها #خواندنیها #شیطان

s: خواندنیها | شیطان در روزگاران قدیم انسانها بسیار به هم ظلم کردند و سیاهی و تباهی به نهایت خود رسید . تا اینکه کتیبه ای از سوی پروردگارشان بر آنان نازل شد ! ده فرمان : 1- هیچ انسانی ، انسان دیگر را نکُشد . 2-   هیچ انسانی ، به انسان دیگر تجاوز نکند . 3-   هیچ انسانی ، به انسان دیگر دروغ نگوید . 4-   هیچ انسانی ، به انسان دیگر تهمت نزند . 5-   هیچ انسانی ، از انسان دیگر غیبت نکند . 6-   هیچ انسانی ، مال انسان دیگر را نخورد . 7-   هیچ انسانی ، به انسان دیگر زور نگوید . 8-   هیچ انسانی ، بر انسان دیگر برتری نجوید . 9-   هیچ انسانی ، در کار انسان دیگر تجسس نکند . 10-   هیچ انسانی ، انسان دیگر را نپرستد ! پس از آن سالیان سختی بر شیطان و همدستانش گذشت ،تا اینکه روزی شیطان ، چاره ای اندیشید . او گفت : ای دوستان ، کلمه ای یافته ام که بسیار از او بیزارم اما به زودی با افزودن تنها همین یک کلمه به ده فرمان ، همه چیز را به سود خودمان ، تغییر خواهم داد و ده فرمان چنین شد : 1- هیچ انسانی ، انسان مؤمن دیگر را نکُشد . 2-   هیچ انسانی ، به انسان مؤمن دیگر تجاوز نکند . 3-   هیچ انسانی ، به انسان مؤمن دیگر دروغ نگوید . 4-   هیچ انسانی ، به انسان مؤمن دیگر تهمت نزند . 5-   هیچ انسانی ، از انسان مؤمن دیگر غیبت نکند . 6-   هیچ انسانی ، مال انسان مؤمن دیگر را نخورد . 7-   هیچ انسانی ، به انسان مؤمن دیگر زور نگوید . 8-   هیچ انسانی ، بر انسان مؤمن دیگر برتری نجوید . 9-   هیچ انسانی ، در کار انسان مؤمن دیگر تجسس نکند . 10-   هیچ انسانی ، انسان دیگر را نپرستد ! مگر اینکه بسیار مؤمن باشد ! و اینک ای دوستان ب ه سوی انسانها بروید و به وسوسه بپردازید و کاری کنید که هیچ کس ، هیچ کس را مؤمن نپندارد ، جز آنان که از دنیا رفته اند !

Comments