سخنانی برای تعمق

by مجتبی بنائی - سه شنبه 13 اردیبهشت 1390 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #نکته ها

– افرادي که بيشترين وقت خود را صرف زندگي ديگران مي‏کنند (مشاوره، راهنمايي و …)، از رسيدن به زندگي خود باز مي‏مانند. – کساني که مي‏گويند “من نبايد اين راز را فاش کنم اما فقط به تو مي‏گويم” دقيقا راز شما را نيز به همين صورت براي ديگران بازگو مي‏نمايند. – گفتن حقيقت مهم است؛ اين مهم نيست که ما راست مي‏گوييم و ديگران اشتباه مي‏کنند. – هيچ هدفي بدون طي کردن مسير و راه آن دست يافتني نيست. – کساني که سر خود را مانند کبک در برف فرو مي‏برند در واقع لگد ديگران را به جان مي‏خرند. – آنچه که در ظاهر هر شخص مي‏بينيم، به ندرت دقيقا همان چيزي است که آن شخص واقعا هست. – جرات و شهامت اين نيست که روبروي شير بايستيم بلکه اين است که بفهميم چطور مي‏توان از شر او جان سالم بدر برد. – ما از همان اول پدر و مادر زاده نشده‏ايم، بلکه بايد بياموزيم که چطور مي‏توان پدر و مادر بود. – کلماتي که بر زبان جاري مي‏گردند، قدرت خود را از ما گرفته‏اند – از خود هيچ قدرتي ندارند. – افراد خردمند در سکوت به سر مي‏برند تا بيش از هر چيز صداي تمناي خود را بشنوند. – فرشته ها به زمين نمي‏آيند تا ببينند ما چه مي‏کنيم بلکه مي‏آيند تا به ما بگويند چه کار بهتر است انجام دهيم. – هيچ چيز مانند ارتباط و وابستگي با ديگران، با تمام وجود، به درد انسان نمي‏خورد. – در واقع ما هيچ چيز را کنترل نمي‏کنيم مگر رفتار و کردار و تصميمات خودمان. – هيچ کس نمي‏تواند ما را شاد کند جز خودمان. (اگر بخواهيم) – ا ين يک اشتباه بزرگ است اگر از تجربيات خود درس نگيريم. – من هيچ چيز نمي‏دانم، به من بياموزيد؛ من هيچ چيز نمي‏شنوم، به من بگوييد؛ من هيچ چيز نخواهم ديد، به من نشان دهيد – ما با هم پيروزيم. – پشيماني از آن دسته چيزهايي است که ما به اشتباه آن را انتخاب مي‏کنيم. – آنچه در قلب خود مي‏پرورانيم، همان است که در زندگي ان دنيا در دستان خود داريم. – تنها به اين دليل که بذري را که کاشته ايم نمي‏بينيم، نمي توانيم بگوييم چيزي از اينجا بيرون نمي‏آيد. – جنسيت واقعي وجود ندارد. هر کسي قسمتي از روحيات جنس مخالف را در خود دارد. – تجربيات شما، تجربيات شما هستند؛ شخصيت شما نيستند. – فرض کردن‏ها از تنبلي ما در جستجوي حقيقت سرچشمه مي‏گيرند. – هيچ کس به طور کامل بي‏طرف نيست. – خانواد ما تنها جايي نيست که ما در ان متولد شده‏ايم؛ گاهي يک دست باز و رويي گشاده نيز ما را متولد مي‏کند. – شما هميشه راه درست را نمي‏پيماييد. – فروتني و تواضع، در واقع توانايي پذيرفتن خطاست. – توانايي يک مرد آن چيزي نيست که در جيبش دارد، بلکه آن است که بر دوشش دارد. – اگر شما يک قدم مثبت برداريد، کائنات قدم به سمت شما مي‏آيند. – اگر مي‏خواهيد بديها سرتان نيايد، نخواهيد سر ديگران آيد. – اگر مي‏خواهيد با حقيقت سر و کار نداشته باشيد، هميشه در خيالات خود گم هستيد. – فخرفروشي لباسي است که فقط تن احمقان مي‏شود. – کسي که از همه بيشتر مي‏داند، معمولا همان کسي است که کمتر حرف مي‏زند. – هر کسي سزاوار ارزشمند شدن و معشوق ديگران بودن است. – هيچ کس جواب نهايي را به شما نخواهد داد، مگر خودتان. – شما تنها با ابزاري که داريد مي‏توانيد عمل کنيد، پس به دنبال ابزار جديد وقت خود را تلف نکنيد. – اگر خطاهاي خود را خطا در نظر نگيريم، آنگاه با هر خطا راهي اشتباه را کشف کرده‏ايم. – اين انسانها هستند که به زندگي معنا مي‏دهند و نه اشياء. – هميشه سوالاتي هستند که جوابشان ناپيداست و بزودي جوابشان پيدا خواهد شد. – در حال حاضر نه آينده وجود دارد و نه گذشته، زندگي جاريست. – اگر بخواهيد، اسکلت هميشه در کنج کمد منتظر شماست تا شما را بخورد. – وقتي صحبت مي‏کنيم، صداي هيچ کس را نمي‏شنويم. – والدين نبايد کوچکترها را در برابر تصميمات زندگي مسئول بدانند. – اينکه پدران ما چه کاره بوده‏اند مهم نيست، مهم اين است که ما چه خواهيم کرد و چه خواهيم شد. – اگر فکر مي‏کنيد که بايد همين الآن بگوييد، پس بگوييد و اگر مي دانيد که بايد کاري را الآن انجام دهيد، پس انجام دهيد. – هر تغييري نياز به حرکت دارد. – کمک ديگران به معناي انجام تمام و کمال کار ما نيست. – اينطور نيست که هر کسي شما را دوست بدارد ولي شما مي‏توانيد هر کسي را دوست داشته باشيد. – اگر کاري را هميشه براي کسي انجام داديد، او هرگز آن کار را ياد نخواهد گرفت. – هيچ چيز بيشتر از خنده مسري و واگيردار نيست. – بهترين هديه‏اي که مي‏توان به ديگران داد، وقت و صبر خودمان است. - زيبايي محض با چشم قابل مشاهده نيست، بلکه با فکر و دل ديده مي‏شود. – هر کسي بذر کمال را در وجودش دارا مي‏باشد، اما کمتر کسي مي‏تواند آنرا پرورش دهد. – تنها راه پايان دادن به مشاجره‏ها، پيدا کردن يک راه حل است. – هر عملي که انجام مي‏دهيم و هر حرفي که ميگوييم به ما باز مي‏گردد اما نه به گونه‏اي که انتظارش را داشتيم. – اگر يک پله از نردبان شکست، با کمي زحمت پا را بايد بالاتر گذاشت. – هرگز کلمات ناگفته را در اتاق دربسته محبوس نکنيد. – هرکس بيش از آنچه خود را مي‏شناسد است. – از هر چه بترسيم اسيرش مي‏شويم. – نيازمندترين انسانها حريص‏ترين آنهاست. – آنچنان خيال کنيد که گويا تا ابد زنده‏ايد و انچنان عمل کنيد که گويا امروز مي‏ميريد. – بخنديد همچنانکه نفس مي‏کشيد و دوست داشته باشيد همچنانکه زندگي مي‏کنيد. – هيچ کس نمي‏تواند بازگردد و شروعي جديد را رقم بزند اما هر کسي مي‏تواند شروع کند و پاياني خوش را بسازد. – مهمترين چيزها در زندگي چيزي نيستند که قابل لمس باشند. – زيباترين عکسها در اتاقهاي تاريک ظاهر مي‏شوند؛ پس هر موقع در قسمتي تاريک از زندگي قرار گرفتي بدان که طبيعت مي‏خواهد تصويري زيبا از تو بسازد. – برف سنگيني باريد؛ درختي شکست، درختي زيباتر شد. – زندگي مانند بازي حکم است، مهم نيست که دست خوبي نداشته باشيم، مهم اين است که يار خوبي داشته باشيم. – از کوتهي ماست که ديوار بلند است. – از شيش جلو به زندگي نگاه کنيد نه از آين رو به عقب. – به خاطر ترساندن موش خانه‏ات را آتش نزن. – هنر زندگي کردن، هنر نقاشي کردن بدون پاک کردن است. – بهترين لذت زندگي انجام دادن عملي است که ديگران مي‏گويند نمي‏توانيم. – هر روز از زندگي معجزه است. من روزم را هدر نمي‏دهم. من قدر معجزات را مي‏دانم. – آرام بنشين. تقلا نکن. بهار مي‏آيد و سبزه‏ها رشد مي‏کنند. – اينکه چه مي‏انديشيم، چه مي‏دانيم و به چه اعتقاد داريم مهم نيست. مهم اين است که چه مي‏کنيم. – از زندگي هر انچه لياقتش را داريم به ما مي‏رسد نه آنچه آرزويش را داريم. – از آنجا که زندگي آين وجود ماست، فقط با تغيير ما تغيير مي‏کند. – ساعتي که خراب است، در هر روز دوبار زمان را درست نشان مي‏دهد. – هرگاه در زندگي خانه‏اي از يخ ساختي، بر آب شدنش گريه نکن. – آرزوهايت را يک جا يادداشت کن و يکي يکي از خدا و کائنات بخواه. خدا و کائنات يادشان نمي‏رود اما تو يادت خواهد رفت آنچه را که امروز داري، آرزوي ديروزت بوده است. – برگ در انتهاي زوال مي‏افتد و ميوه در انتهاي کمال. بنگر که چون برگي زردي يا سيبي سرخ؟ – اگرنتوانستي کسي را ببخشي از بزرگي گناه او نيست، از کوچکي دل توست. – به کسي که در جستجوي حقيقت است ايمان آور و به کسي که حق را يافته است شک کن. – ما آمده‏ايم تا با زندگي کردن قيمت پيدا کنيم نه به هر قيمتي زندگي کنيم. – هر کس چراي زندگي را يافت با هر چگونه‏اي خواهد ساخت. – سخن نيک را از گويند آن بگيريد هر چند خود بدان عمل نکند. – ناتوانترين مردم کسي است که نتواند دوستي پيدا کند و ناتوانتر از او کسي است که دوستان خود را از دست بدهد. – چون عقل کامل گردد، سخن گفتن کمتر شود. – صبحگاهان به جستجوي روزي درآييد که برکت و موفقيت در صبح زود نهفته است. – به بار نشستن هر کار نيازمند روز صبر است. – راز موفقيت در اين است که با طبيعت و کائنات هماهنگ باشيم و در مسير موجهاي زندگي لذت ببريم. – موفقيت يک مسير است و نه هدف. – موفقيت بيشترين و بهترين استفاده از آن چيزي است که هم اکنون داريم. – شکست موفقيت است، اگر از آن درس بگيريم. – موفقيت اين نيست که هرگز اشتباه نکنيم بلکه اين است که يک اشتباه را دوبار مرتکب نشويم. – موفقيت دستيابي به آن چيزي است که مي‏خواهيم و شادماني خواستن آن چيزي است که بدست مي‏آوريم. – موفقيت توانايي پرش از شکستي بر شکستي ديگر است بدون اينکه خسته شويم. – من مي‏دانم که تمام هستي براي من خلق شده. پس نگران نيستم و تمام هستي را يار و ياور خود مي‏بينم. – بازي زندگي بازي بومرنگهاست. مراقب بومرنگ خود باشيم که به کدام طرف پرتاب مي‏شود. – تفکر مثبت اساس هر موفقيت است.

Comments