چهار راه خرجکرد پول

by مجتبی بنائی - دوشنبه 12 اردیبهشت 1390 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #نکته‌ها #اقتصاد

s: اقتصاد سخنی از میلتن فریدمن اقتصاددان آمریکایی : چهار راه برای خرج پول وجود دارد: ·         می توانیم پول خودمان را برای خودمان خرج کنیم . در این حالت پول را با وسواس خرج می کنیم تا  هزینه حداقل و منفعت حداکثر شود. · میتوانیم پول خودمان را برای دیگری خرج کنیم. مثلا یک هدیه تولد بخریم . در این صورت خیلی به محتوای هدیه کاری نداریم , اما به قیمتش توجه داریم. · می توانیم پول دیگران را خرج خودمان کنیم. در این صورت من خودم را یک نهار خوب مهمان    می کنم! · و در نهایت می توانیم پول دیگری را برای دیگری خرج کنیم. اگر چنین شود نه دل نگران پولی هستیم که خرج می شود و نه نگران چیزی که کسب می شود. این حالت آخر دولت است.

Comments