مهم ترین اصل ازدواج

by مجتبی بنائی - سه شنبه 11 مرداد 1390 - گروه : روزنوشت - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #عمومی #ازدواج

s: ازدواج به نظر من مهم ترین عامل دوام و خوشبختی در ازدواج ، اخلاق خوب دو طرف است  حتی بالاتر از اصل و نسب و دیانت فرد. البته این نظر شخصی بنده است  و قلباً به آن معتقدم . فرض کنید همسر شما نماز و روزه اش سر جا باشد آنهم به بهترین شکل یا از خانواده بسیار استخوان دار و اصیلی باشد اما بد اخلاق باشد، زود عصبانی شود، به احساسات شما توجه نداشته باشد و در یک کلام ، بد اخلاق باشد آن لذتی که باید را از زندگی مشترک نخواهید برد. ریاضیدانی این مساله را به زیبایی بیان کرده است : روزی از دانشمندی ریاضیدان، نظرش را در باره زن و مرد پرسیدند، جواب داد اگر زن یا مرد دارای اخلاق باشند، پس مساوی هستند با عدد  یک = ۱ اگر دارای زیبایی هم باشند، پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم = ۱۰ اگر پول هم داشته باشند، دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم = ۱۰۰ اگر دارای اصل و نصب هم باشند، پس سه تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم = ۱۰۰۰ ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق)، چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست، پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت

Comments