آموزش سیاست انگلیس در چند کلمه

by مجتبی بنائی - پنجشنبه 11 اسفند 1390 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #خواندنیهای‌تاریخی #تاریخ #حکایت #خواندنیها

s: تاریخ | حکایت | خواندنیها آورده اند روزی سفیر دولت  بریتانیا در تهران با درشکه به جایی می رفت. در راه مدام درشکه چی به سفیر و دولتش زیر لب بد و بیراه می گفت. همراه ایرانی سفیر معذب از گستاخی درشکه چی به سفیر می گوید: شما که متوجه الفاظ توهین آمیز این مرد می شوید پس چرا سکوت کرده و هیچ واکنشی نشان نمی دهید؟ سفیر انگلیس چنین پاسخ می دهد: «مهم نیست چه می گوید! مهم آن است که ما را به مقصد می رساند!»

Comments