قاب واره یا طراحی شماتیک یک سایت

by مجتبی بنائی - سه شنبه 19 دی 1391 - گروه : تخصصی - مشاهده : 2
برچسب‌ها: #تخصصی‌نرم‌افزار #ابزار #تجربیات #تخصصی #معرفی #وب

s: ابزار | تجربیات | تخصصی | معرفی | وب برای نمایش طرح کلی یک وب سایت و به اشتراک گذاشتن آن با بقیه مدتیست که ابزارهای مختلفی برای این کار بوجود آمده است که به کمک آنها قاب واره (WireFrame)یا اسکچ یا طرح شماتیک یک سایت را می توانیم به راحتی تولید کنیم. لیستی از اب زارهای آنلاین را می توا نید در این آدرس مشاهده کنید اما سایت ی را جدیدا مشاهده کردم که خیلی ساده و راحت طرح مورد نظر را تولید می ک رد که به نظرم رسید ارزش معرفی کردن به بقیه طراحان وب را د اشته باشد . سایت wireframe.cc تجربه خوبی از طراحی قاب واره یک سایت را به شما خواهد داد.

Comments