آنهایی که می روند

by مجتبی بنائی - یکشنبه 27 اسفند 1391 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 3
برچسب‌ها: #نکته‌ها #خواندنیها #نکات

s: خواندنیها | نکات آنها که می‌روند وطن‌فروش نیستند. آن‌هایی که می‌مانند عقب مانده نیستند. آن‌هایی که می‌روند، نمی‌روند آن طرف که مشروب بخورند. آنهایی که می‌مانند، نمانده‌اند که دینشان را حفظ کنند. همه‌ی آنهایی که می‌روند سبز نیستند. همه ی آن‌هایی که می‌مانند پرچم به دست ندارند. آن‌هایی که می‌روند، یک ماه مانده به رفتنشان غمگین می‌شوند. یک هفته مانده می‌گریند و یک روز مانده به این فکر می کنند که ای کاش وطن جایی برای ماندن بود. آن‌هایی که می‌مانند، می مانند تا شاید روزی وطن را جایی برای ماندن کنند نقطه سر خط، نشریه دانشجویان دانشگاه شریف

Comments