MySQL Workbench نرم افزاری مناسب برای طراحی نمودار ER

by مجتبی بنائی - یکشنبه 27 اسفند 1391 - گروه : تخصصی - مشاهده : 3
برچسب‌ها: #تجربیات #تخصصی #معرفی #نرم افزار

s: تجربیات | تخصصی | معرفی | نرم افزار برای رسم نمودار ER که پایه و اساس طراحی بانک های اطلاعاتی رابطه ایست ، دنبال یک نرم افزار مناسب بودم که به راحتی بتوان موجودیت ها، خصوصیات و روابط بین آنها را رسم کرد و از روی آن بانک اطلاعاتی نهایی را ساخت . مدتی با نرم افزار Toad Data Modeler کار می کردم که انصافا مجموعه کاملی از ابزار بود و خروجی های مختلفی تولید می کرد اما بعد از چند ماه غیرفعال شد و نیاز به خریدن محصول و کسب سریال معتبر بود. چند روز پیش یکی از دوستان بانک اطلاعاتی ای که طراحی کرده بود برای بررسی برایم ایمیل زد . دیدم به زیبایی رسم شده است که وقتی سوال کردم با چه نرم افزاری آنرا طراحی کرده است از MySQL Workbench نام برد. وقتی که آنرا دانلود کرده و استفاده کردم، دیدم امکانات لازم برای رسم یک نمودار ER حرفه ای را دارد هر چند خروجی نهایی آن MySQL است اما باز برای طراحی نمودار ، می توان از آن استفاده کرد و نهایتاً از آن خروجی استاندارد SQL گرفت...

Comments