معرفی نرم افزار Software Ideas Modeler رسم نمودارهای UML

by مجتبی بنائی - سه شنبه 13 فروردین 1392 - گروه : تخصصی - مشاهده : 2
برچسب‌ها: #تخصصی‌نرم‌افزار #UML #تجربیات #تخصصی #معرفی

s: UML | تجربیات | تخصصی | معرفی برای رسم نمودار واحدهای عملیاتی (Use Case) به دنبال یک نرم افزار رایگان و سبک بودم که به سایت Software Idea Modeler برخوردم و نرم افزاری که برای این منظور ارائه می داد . حجم کم نرم افزار (2.5 مگابایت) برایم جالب بود و آنرا دانلود کرده و نصب نمودم . فکر نمی کردم نرم افزار به دردبخوری باشد که بر خلاف نظر اولیه ، نرم افزار کامل و خوش دستیست برای رسم نمودار های مختلف مهندسی نرم افزار مانند نمودارهای UML,ER و مانند آن. استفاده از این نرم افزار را برای رسم نمودارهای مهندسی نرم افزار به علاقه مندان توصیه می کنم.

Comments